1264          Thomas af Canterbury

Thomas af Canterburys Alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Thomas af Canterburys alter ejede gods i 2 herreder omkring Roskilde. Der var flyttet rundt på den oprindelige godsmasse ved et mageskifte med kronen 20/4 1561.

I alt 6 bol.

Altre

Altrenes placering

                                                 

 

Bona alteris S. Thome Canthuariensis

Alterets vikardømme er grundlagt efter Thomas af Canterburys kanonisering 1173. Sikkert 11/4 1264. Vi ved ikke hvor alteret stod i kirken. Det var ikke et rigt vikardømme, og det bestod af gods fra følgende herreder:

Summarum 1568
Rug 5  pund 
Byg 5  pund 
Smør 1 tønde
Penge 3 mark og 4 skilling

Mål og vægt og penge