Skt. Thomas af Canterburrys alter i Smørum herred

Skt. Thomas af Canterburrys alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                                                       

Godset ejet af Skt. Thomas af Canterburrys Alter i Smørum herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Herstedøster Herstedøster 1

Afgivet ved mageskifte for gods i Volborg