1250                Greve præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Skt. Jacobs, Betlehems eller Greve præbende i Tune herred.

I alt 18 bol.

Præbender

Prebenda Greffue

Et af de præbender, som domprovst Jens Grand grundlagde, før han blev ærkebiskop i Lund. Det er grundlagt ca. 1250. Det hed oprindeligt Skt. Jacobs præbende. Navnet forklares med, at præbendet oprindeligt har haft Skt. Ibs kirke i Roskilde under sig. Navnet kunne også hidrøre fra et alter for Skt. Ib, men vi kender ikke sådan et alter i domkirken. 1413 annekteredes Betlehems kapel, hvorved præbendet fik meget gods i Greve. Deraf navnet. Men det kaldes undertiden også Betlehems præbende. 15/3 1331 annekterede præbendet Toksværd Kirke i Hammer herred (d.v.s. at det var præbendets kannik, der udnævnte og lønnede præsten. Til gengæld fik kannikken alle kirkens indtægter, herunder kirketienden). Godset er fordelt på 4 herreder, mest i Tune herred:

Summarum
Rug 2½ læster, ½  pund 
Byg 2½ læster, ½ pund 
Havre 5 tønder
Grise 3
Lam 11
Gæs 11
Høns 42
Smør ½ tønde
10 læs
Penge 11½ mark og 5 skilling

Mål og vægt og penge