Greve præbende i Hammer herred

Greve præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                

Kannikkegodset i daværende Tybjerg herred ligger nu i Hammer herred og fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Hammer Toksværd Toksværd 2 Også afgift fra præsten
Boserup 1   -