1100           Skt. Ibs Kirke og sogn
Kirkebygningen
Kirkens indre
Skt. Ib
Frådstensstykke

Model af kirken

                                                            

Skt. Ibs Sogn, der oprindelig hørte til købstaden,  lå tæt på byen mod nordøst og øst. Kirken har måske været knyttet til det præbende, der siden kaldtes Greve, men oprindeligt hed Skt. Jakobs. Sognet var 1682 på 250 ha. I området lå Haraldsborg Mølle  (1682 ejet af borgmester Jørgen Jensen), men der lå også jorder øst for Roskilde.  Faktisk var det sådan, at Roskilde kun havde adgang til sine mange jorder mod øst via en smal tarm: Gammel Landevej. I denne del af Skt. Ibs Sogn lige øst for Roskilde lå Hedegårdene, Ladegårdsmøllen m.m.m.

Matrikelkortet fra 1808 viser huse og gårde omkring Skt. Ibs:

Kirken og kirkegården ses tydeligt. Nord herfor ligger Bækhusene. Og på den anden side af Frederiksborgvej ses det mylder af småhuse, der ligger, hvor tidligere Skt. Agnes Kloster lå.