Tårnkapeller
Domkirken 1411

Abraham Brodersens våben

Betlehems Kapel (med rødt) i søndre tårns tårnrum er stiftet af dronning Margrethe i 1411 for ridderen Abraham Brodersen. Det skulle indvies til Vor Frue og hedde Betlehem, "Vor Frue og hendes søn, som i Betlehem født var, til lov og ære og fornævnte hr. Abrahams sjæl til ro og nåde". Domkapitlet skulle sørge for, at der hver dag blev holdt "evig messe evindelig indtil dommedag". Kapellet er smykket med malede ornamenter fra indvielsestiden. Døren til vindeltrappen i søndre tårn er senere muret til.

Abraham Brodersøn Båd ligger begravet i kirken. Graven er åbnet, og den døde er tydeligvis halshugget. Det blev han også på dronning Margrethes ordre, så det er underligt, at hun har skaffet ham så fin en begravelse.

Abraham Brodersen er af hallandsk adel, men af en ellers ukendt æt, så han må selv have været en dygtig mand, for han blev meget brugt af dronningen - og han blev meget rig. Han handler, bytter og panter sig til gods, så at han til sidst ejer over 200 landsbyer i Skånelandene og i Sydsverige. Han bliver høvedsmand på de vigtige hallandske borge, Varberg og Laholm: Herre over Halland. Margrethe gør ham siden til lensmand i Kalmar, og hun bruger ham som feltherre. 1393 fører han dronningens hær mod Stockholm, så Sverige endelig kan gå samlet ind i unionen med Danmark og Norge, og 1403-04  sender hun ham til Gotland, så denne ø atter kan blive lagt under Danmark (var besat af den Tyske Ridderorden fra Baltikum). Han er rigsråd, og han er med til alle unionsmøder.

1409 sendes Margrethes fostersøn Erik (af Pommern) på togt i Sønderjylland mod holstenerne og med sig får han Abraham Brodersen som erfaren hjælper. Hæren når Als, og Nordborg og Sønderborg belejres. Her anklages så Abraham Brodersen. Først går anklagen ud på, at der ikke er kraft nok i felttoget. Siden hedder det sig, at han har voldtaget en pige. Det er også usikkert, hvem der anklagede ham. Var det Margrethe (som vitterligt befandt sig i Sverige på det tidspunkt)? Eller var det Erik, der var misundelig? Det er hævdet, at hr. Abraham havde været Margrethes elsker. Vi ved ikke så meget. Kun at anklagen til sidst udvides med "tyranni", selvtægt og andre slemme ting, og 27. august 1410 bliver Abraham Brodersen halshugget uden for Sønderborg.

Margrethe inddrager omgående alt, Abraham har ejet, godser, landsbyer og pengekister. I kisterne ligger der sølvmønter for mere end 10 mill. kroner i vore dages penge. Så Abraham var rig. Margrethe kalder hans enke og arvinger til møde i rigsrådet i 1411. Arvingerne, hvis talsmand var svigersønnen Ture Stensson Bielke, indrømmede uden videre, at dommen var retfærdig, og de frasiger sig dermed al arv, med mindre "dronningen nådigt vil unde dem noget". Det ville hun ikke, men hun stiftede altså et gravkapel i Roskilde Domkirke til den henrettede stormand.

Allerede året efter, da Margrethe er død, skænker kong Erik alt det gods, som "Abraham Brodersøn har ejet med rette" tilbage til arvingerne, men de skal endnu engang godkende, at han er "retteligt undlivet efter landsloven". Det er alt i alt underlig sag, der endte med et kapel i domkirken.

Kapellet blev 1413 annekteret (økonomisk lagt ind under) af præbendet Greve. Så at præbendets kannik skulle sørge for at lønne den vikar, der passede de kirkelige handlinger i kapellet. Hvor Betlehemsaltret (36) har været i selve det lille kapel,  ved vi ikke.