1411

  

To nye kapeller, Betlehems Kapel og De 10.000 Ridderes Kapel indrettes i bunden af søndre tårn.

 

Kantor er nu Hans  Brynnekesen. Hvor længe han sidder i embedet, og hvem der efterfølger ham vides ikke. Men næste kendte kantor er Odde Hansen.

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle