1330

    

Bispen Johan Hind dør i hansestaden Stralsund og opretter i sit testamente et alter sammen med en gave til fattige latinskolelever. Johan (Jens) Nyborg bliver ny biskop. Han havde været embedsmand, såkaldt pønitentiar, for paven, som på den tid boede i Avignon i Frankrig. Som pønitentiar havde han været specialist i kirkelig strafferet, som som regel resulterede i pengebøder. Men arbejdet havde også bestået i at sælge kirkelige embeder på pavens vegne. Johan endte med selv at købe sit embede i Roskilde, og kannikkerne var irriterede, 

Kogge

Skt. Agnete kloster får af Sjællands panthaver, grev Johan 3., bekræftet sin skattefrihed.  Klosteret får endvidere ret til at beholde de beløb, dets bønder betaler i bøder til kongen.
Elisabeth Olufsdatter, enke efter Jens Grubbe, skænker gods i Torslundelille til Skt. Agnete kloster, da hun vil sikre sig, at hun senere kan indtræde i klosteret.

Christoffer II lader slå en slags mønt i det pantsatte land. Mønten er af ringe værdi.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle