1330           Helligåndsalteret

Ukendt formue

Altre

Altrenes placering

                                              

Alteret blev grundlagt ved testamentarisk gave af biskop Jens Hind (død 1330), og der er lidt tvivl m.h.t. om det nu er viet til Helligånden. Det, Jens Hind grundlagde, var et "skolarpræbende", en gave til fattige skolarer/peblinge ved latinskolen, og til det præbendeskulle der høre et alter. Gaven bestod i halvdelen af hans fædrenegods, og gaven "skulle bruges på præbendeskolarer ved Skt. Laurentius i Roskilde". Skt. Laurentius er ikke kirken, men det hospital, der ejede kirken, Helligåndshuset. Som senere blev et præbende. Helligåndshuset fungerede i forvejen som en slags kollegium for (mindst 12) fattige peblinge. Jens Hinds gave skulle give plads til flere og bedre forhold for skolarerne i det hele taget. Selve altret skulle passes af de ældre af disse forsørgede skolarer.  Derfor blev der ikke afsat gods til altret, kun til forsørgelsen. Det er koblingen "Helligåndshus" med alteret, der har givet alteret navnet Helligåndsaltret. Hvor altret lå i kirken, vides ikke.