1328

Strange Jensen af Jordbjergslægten skrev sig ”af Svogerslev”. Det betyder ikke, at han har ejet hele byen, men nok at han har ejet en større gård eller flere i Svogerslev.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle