1200             Skt. Peders Kirke
 

Skt. Pauls Kirke

                                     

Skt. Peders Sogn lå uden for og øst for byen: Hedemøllen og ude på landet Øde Hastrup. Disse områder kom senere under Skt. Ibs (Heden) og Vor Frue (Øde Hastrup) sogne. Kirken er indviet til apostelen Peter. Kirken er aldrig fundet, eller rettere: Kirken er måske det rundkapel, der er fundet spor af øst for Hestetorvet på baneterrænet. Måske har der været tale om kun ét sogn for vestbyen viet til apostlene Peter og Paul, hvor så snart det ene, så det andet helgennavn er brugt. De to kirker eller kirken og kapellet må i al fald have ligget tæt på hinanden.

Om der er tale om en kirke eller et kapel under Skt. Pauls, har bygningen nok ligget lige øst for byen - og ikke i Skt. Pederstræde, som nogle har foreslået, fordi gaden en kort periode har haft dette navn.

Skt. Peders Kirke/Kapel var (som også Skt. Pauls Kirke) blandt de mange kirker, som ejedes af det rigeste nonnekloster i Roskilde, Vor Frue Kloster.