1200                    Skt. Pauls Kirke
Skt. Peders Kapel

                                                 

Model af kirken 
 
 

Sognet har ligget i byens vestlige ende, og kirken er indviet til apostelen Paulus. Kirken er aldrig fundet. Og måske har der været tale om kun ét sogn for vestbyen viet til apostlene Peter og Paul, hvor så snart det ene, så det andet helgennavn er brugt. De to kirker må i al fald have ligget tæt på hinanden. På jernbaneområdet er der fundet rester af et rundkapel, og det er måske Skt. Peders Kirke (eller Kapel).

Kirken har nok ligget, hvor nu Hestetorvet ligger.

Skt. Pauls Kirke var (som også Peders Kirke/Kapel) blandt de mange kirker, som ejedes af det rigeste nonnekloster i Roskilde, Vor Frue Kloster.