Claragods i Ars herred

Clara kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

Skt. Clara Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men det meste ligger tæt på Roskilde syd for fjorden. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Ars herred ejer klosteret ved overdragelsen til universitetet 1561 1 gård på følgende lokalitet:

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

Ubby  Frankerup 1405  4 Brydegård med 4 gårdsæder (husmænd). Godset er givet til klosteret af Margrethe Pedersdatter, enke efter ridder Henning Moltke af Torbenfeldt (Brev IV.17 - 1401, V,4).

Årby  Ørstrup 1339 1 Erhvervet fra Nicolai Kiste (Brev VI.91, 144). Han havde tidligere solgt klostret gods i Volborg.