Claragods i Volborg herred

Clara kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

Skt. Clara Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men det meste ligger tæt på Roskilde syd for fjorden. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Volborg herred ejer klosteret 17 gårde fordelt på følgende gods:

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

Gershøj Gershøj 1341- ca. 1400 6 Udvides fra færre delvis givet af domprovst Peder Saxesen (Brev VI.183) til 6, men svært at forpagte ud, hvorfor en del gods i længere perioder lå øde (Brev VI.13). Noget af godset har man erhvervet fra Nicolai Kiste 1341, som man senere købte gods i Ars fra. Det er lejet ud 1440 (Brev VI.67, 77, 146). Henning Podebusk har et pant 1380 (Brev VI.194)

                                                                                                                                                                                               

Gevninge Lindholm 1333 1 Borgsted. Pantsat af Johannes Hvidding for 35 mark sølv og indløst igen (Brev VI.210). Må dog senere være købt, for klostret bevarer godset.
Kr. Hyllinge Kyndelløse 1278 5 Købes af junker Jakob Nielsen (søn af Ingerd af Regensteins brordatter Cecilie). Der laves et delvist mageskifte 1296 (Brev I.8, VI.31, 75).
Kr. Såby Torkilstrup 1276-1442 3 2 af gårdene givet af Cecilie Pedersdatter Krag mod at noget af landgilden gik til Skt. Anne alter i Gråbrødrenes klosterkirke i Roskilde (Brev IV.10, VI.75). Den tredje gård fik klostret 1276 (Brev IV.9).
Sæby Biltris 1466 1 Klosteret får bevis på godset på skøde udstedt af Christian I (Brev I.21, VI.7).  
Osted Provstrup 1243 1 3 øre jord ved Provstrup og Bregentved (ingen af stederne findes mere) købes (Brev V.12, 20).