Stenløse præbende i Skippinge herred

Stenløse præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                           

Kannikkegodset i Skippinge herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Skippinge Bregninge* Kaldred 1

  - 

* Bregninge var i middelalderen henlagt til Ars herred.