Gods under Hellig tre Kongers Kapel i Skippinge herred

Hellig_tre kongers_Kapel

Kirker i herredet

 

                                                                       

Kapellet for Hellig tre Konger havde gods, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter

Skippinge

(i dag Års)

Bregninge Kaldred 1

  -