Lerchenfeld

Ars herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

Hovedbygningen er opført i 1915.

                                                                                 

Lechenfeld

1787-1792

Lerchenfeld ligger i Vor Frue Sogn i Kalundborg (Kommune). Godset blev oprettet af Georg Flemming Lerche som avlsgård under grevskabet Lerchenborg af jord fra Kalundborg ladegård ca 1790 med 47 tdr. hartkorn og 225 tdr. hartkorn bøndergods. Godset blev omdannet til et fideikommis.

1792-1800 1792 købtes gården af forpagter på Kalundborg ladegård Adolph Christian Windersleff, som solgte den 1802. 

 

1800-1805 Han solgte til amtsforvalter Friderich Christian Agerup og forpagter Ole Rasmussen for 68.000 rdl.   
1805-1809 1805 købte forpagteren på Bavelse Hans Henrich Friesleben Lerchenfeld for 89.000 rdl. og han solgte den 1809   
1809-1811 Nye ejere blev Niels Giersing, Nørager, og grosserer Peder Rudolf Vilhelm Mariboe, der igen solgte gården 1811.   
1811-1845 Ny ejer blev grosserer Christian Rothe (død 1852), som købte gården for 150.000 rdl. 
1845-1846 Sønnen Carl Rothe overtog den 1845. Efter hans død året efter solgte enken Hedvig Valborg Rothe gården.
1846-1847 Hun solgte til Christian von Barner, som afhændede godset samme år.
1847-1854 Han solgte til forpagter Søren Larsen, der afhændede den 1854.   
1854-1914 Næste ejer var apoteker, statsråd Emil Holm (død 1917). Holm solgte den 1914.  
1914-1919 Han solgte till August Bang til Cathrinebjerg, der opførte den nuværende hovedbygning; han solgte den 1919.   
1919-1928 Køber var ritmester, kammerjunker Ove Frederik Gustav Rostgaard von der Maase, som 1928 solgte den for ½ mill. kr.
1928-1946 Han solgte gården til godsejer Anton Peter Poulsen,som  tidligere havde ejet Hillerødsholm. Han solgte 1946.    
1946-1970 Næste ejer var godsejer E. M. Clausen, Hvedholm, som gav 910.000 kr. for godset.   
1970- ? Han efterfulgtes af Johan Clausen.  
? -1998 Næste ejer var Lars Beckvard.  
1998- Han efterfølges af Jens Holm og/ Søren Holm. Lerchenfeld Gods er på 343,1 hektar.