Gods på Stevns under Hellig tre Kongers Kapel 

Hellig_tre kongers_Kapel

Kirker i herredet

 

                                                                                

Kapellet for Hellig tre Konger havde gods, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Stevns St. Heddinge St. Heddinge 2 Kapellet fik kirketienden, ejede præstegård og degnebolig og fik desuden 10 mark af købstadens byskat.
Bjælkerup 1 Oprindeligt gods under St. Heddinge kirke, som Christian I. 26/10 1466 forærede alteret og kapellet med alle rettigheder.
Sigerslev 3
Tåstrup 1
Ll. Heddinge Ll. Heddinge 4
Frøslev Frøslev 2
Varpelev Varpelev 2
Klippinge 3
Holtug Råby 2
Højerup Højerup 5