Gods under Hellig tre Kongers Kapel i Merløse herred

Hellig_tre kongers_Kapel

Kirker i herredet

 

                                                                       

Kapellet for Hellig tre Konger havde gods, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse Ugerløse Ugerløse 1  -
Asmindrup Asmindrup 1  -