Karleby præbende i Smørum herred

Karleby præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                           

Karleby præbende hed oprindelig Valby præbende. Omkring 1400 afstod det imidlertid sit gods i Store Valby mod  gods i Store Karleby og skiftede samtidig navn. Godset i Smørum herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Vallensbæk Vallensbæk 2

20/4 1561 blev gårdene i Smørum herred mageskiftet med kronen, som gav gårde i Holløse i Merløse herred bytte.

Glostrup Hvissinge 2