Claragods i Smørum herred

Clara kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

                                               

Skt. Clara Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men det meste ligger tæt på Roskilde syd for fjorden. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Smørum herred havde klosteret ejet 2 gårde:

Sogn Sted Erhvervelsesår Antal gårde

Herstedøster Herstedøster 1263 1 ½ mark skattejord blev købt, men var afhændet før 1561. En del gods måtte sælges fra p.gr.a. pengemangel under landbrugskrisen efter pesten. Alternativet var, at gårdene lå øde, fordi der var mangel på fæstere (Brev V.21).  
Ledøje Herlev Ca. 1400 1 Margrethe Pedersdatter gav en gård til klosteret for begravelsen af hendes datter Gertrud. Gården blev 1476 mageskiftet med Jacob Johansen for gods i Kyndby (Brev I.23).