Gadstrup præbende i Smørum herred

Gadstrup præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                             

Kannikkegodset i Smørum herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Glostrup Ejby 2

Mageskiftet med gods i Merløse