Dalby præbende i Smørum herred

Dalby præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                       

Kannikkegodset i Smørum herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Brøndbyvester Brøndbyvester 2

Mageskiftet med gods fra Volborg og Ramsø