Dalby præbende i Volborg herred

Dalby præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                       

Kannikkegodset i Volborg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Kirke Såby Såby 2 Mageskiftet med gods fra Smørum
Allerslev Allerslev 1   -
Rye Ejby 1 Mageskiftet med gods fra Sokkelund 1563