Hastrup præbende i Smørum herred

Hastrup præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                

Kannikkegodset i Smørum herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Brøndbyøster Brøndbyøster 1

Mageskiftet mod gods i Løve og Merløse

Herstedøster Herstedøster 1