Værløse præbende i Smørum herred

Værløse præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                          

I dette herred lå det gods, som gav præbendet navn. Kannikkegodset i Smørum herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Værløse Værløse kirke - Præsten ydede korn og kreaturer
Værløse 3 Mageskiftet 1561 for gårde i Flakkebjerg
Herstedvester Vridsløse(lille?) 2   -
Brøndbyøster Brøndbyøster 1 Mageskiftet 1561 for gårde i Flakkebjerg