Esrum Kloster i Smørum herred

Esrum Kloster

Esrums gods

Herredets kirker

Mål og vægt og penge

                         

Esrum Kloster havde hovedparten af sit gods i nærheden af hjemsognet Esbønderup. Dette gjaldt ikke Smørum herred, som lå et stykke fra kerneområdet, og hvor klosteret havde nedenstående gods. Tal i (parentes) fremgår ikke af jordebogen fra 1497. Der kan være tale om gods, der er erhvervet senere, men mest om gods, som er solgt eller mageskiftet før 1497.

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Smørum Smørum 1 Sjælegave i testamente 1307 fra Cecilie, datter af Jon Joensen Litle. Det er noteret på brevet, at det var en "stor gave". Testamentet giver dog mange andre gaver, mest i penge, til en stribe andre kirkelige institutioner.
(1) Mageskiftet med Niels Manderup 1347 sammen med  gods i Volborg hvor klosteret fik gods i Ølstykke.

Kirke-Værløse

Lille-Værløse (1) Mageskifte med Jon Reinmodsen 1248, hvor klosteret får godset her og afgiver gods i Lynge sammen med gods i Sokkelund. Godset i Værløse hører man ikke om senere i klostrets papirer.
Ledøje Rompe 4  Gave 1307 fra Cecilie, datter af Jon Joensen Litle. Der er måske tale om voldstedet Smørholm.

Jordebogen fra 1497 opremser klosterets gårde sogn for sogn. Men også hvad de enkelte gårde gav klosteret som fæsteafgift hvert år. Herunder er oplistet, hvad gårdene i dette herred gav tilsammen. Der er alene talt penge og naturalier op. Hvis gårdene skulle afholde gæsteri eller stille til arbejdsdage for klosteret (hoveri) blev det også nævnt i jordebogen, men det er ikke talt op her.

Årlig indtægt af herredet i følge jordebog fra 1497
Rug 2 pund
Byg 2 pund
Lam 4
Gæs 4
Høns 4

Mål og vægt og penge