Skt. Trinitatis kapelalter i Smørum herred

Skt. Trinitatis alter i kapellet

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                                     

Kapelalterets gods i Smørum herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Smørum Herstedøster Herstedøster 4

Mageskiftet med kronen 20/4 1561 med gods fra Bjæverskov, Horns og Sømme

Herstedvester Herstedvester 1