Haraldsborg
Haraldsborg

Hvideslægten

På kong Nielses tid blev de første rigtige stenborge bygget i Danmark. Tårnet i Bastrup i Uggeløse ved Slangerup er det ældste, vi kender. Tårnet står ned til Bastrup sø og har, som det ligger på vandskellet, bevogtet vejen fra Roskilde til Øresund, som før Københavns tid gik denne vej. Bastruptårnets kvadre er tildannet af frådsten, som også er anvendt i mange danske kirker fra første halvdel af 1100-tallet. .

Anlæggets historie er meget sparsom. I et brev fra kong Niels (1104-34) nævnes en vis "Ebbe de Bastetorp". Dateringen af anlægget til 1100-tallets begyndelse passer fint med de arkæologiske fund, der bla. indeholder en del sølvmønter fra Valdemar den Stores tid (1157-1182). Ebbe de Bastetorp antages at være identisk med Ebbe Skjalmsen (Hvide), der først var gift med Regnild og anden gang med Gyda med hvem han fik 4 børn. Ebbe døde 1151. Sammen med sine brødre grundlage han Sorø Kloster. I Bjernede Rundkirke på Sjælland nær Sorø, findes en tavle med følgende indskrift: "Ebbe Skjalmsøn og hans hustru Ragnhild byggede her en kirke". Deres søn Sune opførte senere en kirke at sten på samme sted. Samme Sune Ebbesen ejede et vidtstrakt gods netop i Nordsjælland.

Hvis Haraldsborg har haft andet end et trætårn, har det været et stentårn af denne type. Men det er der intet, der tyder på. Typen kendes også fra Søborg.