Karleby præbende i Volborg herred

Karleby præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                             

Karleby præbende hed oprindelig Valby præbende. Omkring 1400 afstod det imidlertid sit gods i Store Valby mod  gods i Store Karleby og skiftede samtidig navn. Godset i Volborg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Kr. Hyllinge St. Karleby 11

 -