Skt. Katrines ældre alter i Volborg herred

Skt. Katrines ældre alter

Skt. Katrines yngre alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

 Det ældre alters gods i Volborg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Kirke Hvalsø Nørre Hvalsø 1

Grundlæggelsesgods givet af Kristoffer Eriksens mor Margrethe.

Det yngre alters gods i Volborg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Osted Jonstrup 3

Hovedgård med skovlodder var en del af det indstiftelsesgods, Niels Esbernsen Bille gav 1436.

1

Hennekin Mule bestemte 10/8 1437 i sit testamente, at hans hustru Christine Nielsdatter  skal blive siddende på disse gårde, men når hun dør, skal de tilfalde alteret. Niels Esbernsen Bille var dog også arving til Jonstrup, så han gav hende den i 6 år, så skulle alteret have det hele. Christine døde lige før 20/7 1462. Dette år lejes gårdene ud til Knud Nielsen (Dyre) til Fuglebjerggård. Hans familie lod gårdene gå tilbage til alteret 29/6 1469.

Særløse Særløse 2