Hastrup præbende i Volborg herred

Hastrup præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                                

Hastrup i Særløse sogn har givet præbendet navnet Hastrup efter Vesby. Kannikkegodset i Volborg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Særløse Hastrup 6

Plus skov til 200 svin