Mariabilledets alter i Volborg herred

Mariabilledets alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Volborg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Rye Ejby 1

  -