Glostrup præbende i Volborg herred

Glostrup præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                              

Kannikkegodset i Volborg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Kirke Hyllinge Kyndeløse 1

 -