Gadstrup præbende i Volborg herred

Gadstrup præbende

Præbender

Herredets kirker

                                                             

Kannikkegodset i Volborg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Kirke-Hyllinge Kyndeløse 1

 -