Helligkorsalter i Volborg herred

Helligkorsalter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Godset ejet af Helligkorsalteret i Volborg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Kirke Hvalsø Nr. Hvalsø 1 Noget af det gods, bisp Jens Pedersen gav altret.
Kirke Såby Torkilstrup 2