Vorfruegods i Volborg herred

Vor Frue Kloster

Klostergodset

Kirker i herredet

En pavebulle fra 1257 giver overblik over klostergodset. Vor Frue Klosters gods/besiddelser lå som hovedregel tæt på Roskilde. Den næststørste koncentration ses i herrederne syd for Roskilde ned mod Ringsted og Køge. Resten er spredt "strøgods". I Volborg herred ejer klosteret tilbage i 1257 følgende strøgods:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Allerslev Allerslev ?    
Tokkerup ?    
Sæby Sæby ?  Givet til klosteret af Erik Nielsen Saltensee.

Se nedenfor.

Gevninge Lindholm 2 Med i det gods, Johannes Hvitting havde pantsat til Clara kloster.
Sæby ca. 1380 Erik Nielsen (Saltensee) til Hørsholm giver inden han dør (1380) sit gods i Sæby til klosteret "for sin sjæls frelse". Egentlig var godset ikke hans. Han havde det i pant af Tyge Ingemansen Grubbe til Tersløse (d. 1412), men denne har ikke kunnet indfri pantet.

1383 Klostret pantsætter godset til væbner Clement Hake, som sad der til efter 1388.