Provstedømmegods i Volborg herred

Provstedømmet

Kirker i herredet

                                                     

Provstedømmets eller præpositurets gods i Volborg herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Sæby Sæby 1

 -