Gods under Vor Frue Kapel i Horns herred

Hellig_tre kongers_Kapel

Kirker i herredet

 

                                                                             

Vor Frue Kapel havde gods i Hornsherred, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Horns Gerlev Gerlev 1  Blev byttet med hinanden, så kronen fir Tørslev ved mageskiftet 27/2 1563. 
Tørslev 1
Lyngerup 1   -
Krogstrup Onsved 1   -
Ferslev Røgerup 5 Jordene er øde.