Gerlev

Horns herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

   Stedet, hvor der er rester efter et voldsted i Gerlev.

 

ccccccccccccccccccccc                             

Gerlev 

1361-1362 I Gerlev har ligget mindst én hovedgård'. 1361-62 nævnes Mogens Pedersen (Skytte) af Gerlev.
1417-1435 Peder Andersen af slægten Griis (af Nordrup} nævnes i Gerlev.
1435-1445 Også Barvid Pedersen (Barritsen) skrev sig »in Gerleff«. 
1445-1477 Senere beboedes gården i hvert fald 1445-1477 af væbneren Peder Jensen (Jernskæg).
1473-1477? I samme periode (i hvert fald i året 1473) forekommer også en Mathis Persson i Gerlev, hvis våbenmærke var en enhjørning. 
1477-1483  Derefter nævnes 1483 væbneren Lars Bille
1482-1486 Samtidig og nogle år efter hører vi om en anden væbner, nemlig Herluf Pedersen (Krag) i Gerlev. 
1486-1507  1507 lå Gerlev hovedgård øde som så meget andet gods i Horns herred. 4 pund skyld i godset, som havde tilhørt Sidsel Ovesdatter Lunge blandt det strøgods, hun ejede under Egede, (død 1503, enke efter Torben Bille til Svanholm), deltes da mellem deres børn. En så kraftig deling må have indebåret, at et så lille gods som Gerlev må være reduceret til et antal bøndergårde, som for børnene har været en del af deres strøgods.

* Som det fremgår er ejerforholdene brogede og meget skiftende. Det er svært at se arvegange og mønstre i de mange ejer(skifter). Noget af flimmeret kan måske skyldes, at der har været ikke én, men to væbnergårde i Gerlev.