1290

Røde Ports Mølle nævnes første gang. Den overdrages til Skt. Clara Kloster af roskildeborgeren Niels Hermansen. Der kan være tale om en forløber for Rimors Mølle ved det østlige vandløb. Rimors mølle hed oprindelig Sigfrids mølle. Dette navn havde den, fordi det var en indehaver af kannikkedømmet i Sigfrids kapel, der havde grundlagt møllen.

 

Bisp Ingvar (Hjort) dør og efterfølges af Johan Krag.

Ærkedegn Johannes Krag  afgiver embedet, for han bliver biskop. Efterfølgeren som ærkedegn bliver klerken Johannes Ade .

  

Magnus bliver dekan. Denne Magnus stiftede måske Skt. Magnus alter

Kattinge nævnes første gang (som Kattinge, hvilket betyder stedet for beboerne med kattene).

Bispestolens ældst kendte jordebog (fortegnelse over, hvad bispedømmet ejer af godser og gårde) er fra dette år. Den kaldes Træbogen.

Provincialen for de tyske dominikanermunke, Herman v. Minden, takker Roskildekannikken Peder Nattergal for nogle fremragende astronomiske instrumenter, denne har sendt til ham.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle