1253

Biskop Jakob Erlandsen flytter Helligåndshuset (et plejehjem/kollegium/hospital) til bymidten. Den nærved liggende Skt. Laurentius Kirke lægges under Helligåndshuset, og præsten i Laurentii sogn er også præst for Helligåndshuset.

Biskop Jakob Erlandsen skænker en vandmølle "nær ved havet" til Helligåndshuset. Det kan være den mølle ved det vestlige vandløb, som siden blev kaldt Strandmøllen.

Kannikken Jens Røds præbende får overdraget en mølle, der havde tilhørt Skt. Mortens Kirke. Det har enten været Skt. Mortens Mølle men nok snarere Maglekilde Mølle, begge ved det vestlige vandløb. I alt fald tilhører Maglekilde senere Rota præbende.

Helligåndshuset havde mest gods i Roskilde By (13 ejendomme inklusive Strandmøllen). Stiftelsen fik bispetienden af en hel del sogne, mest i Volborg herred (bl. a. Allerslev kirke). Stiftelsen overgik siden til at blive et præbende under domkapitlet. Derfor er regnskaberne bevaret.

1253 hedder kannikken i præbendet Syv mester Thrugot, for det hedder, at hans præbende annekterer Syv Kirke. Thrugot betjente kirken v.hj.a. en kapellan. Fra 13. årh. hører dele af Holbæk sogn og hele Tveje Merløse kirke  under præbendet.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle