1200              Skt. Mortens Kirke
Skt. Morten

Model af kirken

Nedlæggelse

                                               

Skt. Mortens Kirke skulle være let at finde, for ældre forfattere skriver, at den stod vesten for Domkirken, neden for Maglekildes Mølle, der hvor Skt. Mortens Mølle ligger. Vi ved også, at tagstenene blev fjernet 1562, så den må være nedbrudt lige efter. Der er bare aldrig fundet spor efter kirken, så nedbrydningen må have været særdeles effektiv.

Det oprindelige tag kan have været af bly, hvilket var det almindeligste. Men træspån, strå eller halm kan også have været  brugt. Først fra 1100-tallets midte dukker tegltag op - og de fleste kirker får i de følgende år deres gamle tage udskiftet med tegl.