1562               Skt. Mortens Kirke
Kirkens fortid

                                     

Skt. Mortens Kirke lå øde hen efter reformationen. Og dens tomme bygning blev brugt som reservedelslager ved andre byggerier. Således lod Frederik II tagstenene overføre til Vor Frue Klosterkirke, fordi han her havde fjernet blytaget.

Skt. Mortens Kirke skulle være let at finde, for ældre forfattere skriver, at den stod vesten for Domkirken, neden for Maglekildes Mølle, der hvor Skt. Mortens Mølle ligger. Vi ved også, at tagstenene blev fjernet 1562, så den må være nedbrudt lige efter. Der er bare aldrig fundet spor efter kirken, så nedbrydningen må have været særdeles effektiv.

Kirkegården er til at stedfæste, for så sent som under pesten i 1711 begravede man mange af ofrene her. 30 år senere fik mølleren på Skt. Mortens Mølle tilladelse til at udvide sin mølledam ind over kirkegården. Og vi ved, hvor den mølledam lå. Men altså ikke præcist, hvor kirken lå. Navnet er fastholdt i dag ved gadenavnet Skt. Mortensvej.