Skt. Mortens Kirke
Skt. Mortens Kirke

Kirken er viet til Skt. Morten, den hellige Martin af Tours, Frankrigs apostel. Han var søn af hedenske forældre, men blev selv omvendt og meget from og god. Allerede mens han var ung mødte han en dag en tigger som manglede tøj og var meget forfrossen. Martin skar straks sin kappe over og gav tiggeren den ene halvdel. Derefter lod han sig døbe. Han endte som biskop i Tours og døde år 400. Han blev begravet 11. november, og aftenen før er stadig Mortensaften. Hans begravelsesdag blev i middelalderen afløseren for den hedenske efterårsfest, og de hedenske skikke med (Mortens)gås og (Mortens)kringle blev overført til noget med Martin. Således er der en historie om, at Martin engang gemte sig for nogle forfølgere i en gåseski. Men at gæssene kaglede så højt, at Martin blev fanget. Derfor skal vi hævne os på gæssene ved at spise dem Mortensaften (i dag går det mere ud over ænderne). Men det er bare en historie. Martin blev ikke forfulgt, og han led ikke martyrdøden.