1294

Rane Jonsen, den dømte kongemorder, er flygtet til Roskilde, hvor han i følge et sagn har fået asyl og et gemmested i Gråbrødre Kloster. Han skulle have boet i et hemmeligt rum indbygget i en af klostrets vægge, hvorfra der var en gang til klosterkirken, så Rane kunne overvære messen. Erik Menved, Erik Klippings søn og efterfølger, får nys om, at Rane er i Gråbrødre Kloster (han skulle være røbet af, at hans hunde, som fulgte ham, peb), og fik pavens tilladelse til at undersøge klostret, hvor Rane blev fanget. Og hængt på Haraldsborg samme år.

 

Københavnerne gør oprør mod deres stadsherre, biskop Jens Krag. Han havde nemlig som kirkemand indført strenge moralske regler for borgernes adfærd, herunder forbudt alle købmandsgilder (fordi man drak der). Der var også forbud mod at der deltog mere end 60 i et bryllup og at man fik mere end 5 retter mad. Og færdedes man på gaden efter mørkets frembrud, skulle man følges hjem af vægteren. En aften, mens bispen var på borgen, ringede borgerne med stormklokken og stimlede sammen foran borgen, hvor nogle endda begyndte at skyde med armbrøster mod borgen. Det hele endte med, at kongen støttede bispen, gildernes ejendom blev konfiskeret og borgerne skulle betale mere i skat til biskoppen som straf for deres ulydighed.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle