1316

Kirstine, datter af Jens Sjællandsfar d.æ., skænker gods i Vindinge (Kastrup sogn) til Skt. Agnete kloster. 

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle