1320

Kannik Jens Ulstrup skænker gård  Baldersbrønde til Skt. Agnete kloster. 
Bodil, enke efter Poul Jacobsen, skænker gods i Sundbylille til Skt. Agnete kloster, da hendes datter indskrives i klosteret. 

Darup i Allehelgens landsogn nævnes for første gang (den hed da Darræthorp).

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle