1338

Clara kloster får endnu en gård i Vindebo. 

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle