1337

    

I den urolige tid, hvor landet er hørt op med at fungere, har der til brug for handelen været behov for rede penge. Og da der ikke er nogen konge, lader borgerne i Roskilde byens råd slå egne penge. Mønten er af ringe værdi.

Roskilde by forærer Clara kloster grunden øst for klosteret.

Elne (Helene) Nielsdatter af Havnelev donerer meget gods (11 gårde og 1 mølle) i Sdr. Jernløse til Skt. Agnete kloster som sjælegave.  Det er hele landsbyen!

Det store Mariabilledes alter grundlægges under lidt uldne omstændigheder af Konrad af Gandersberg. Alteret havde gods i 6 herreder med hovedparten i Sømme herred. Oprindeligt havde de fleste gårde ligget i Brøndby i Smørum herred, men de var mageskiftet for gårde i Jyllinge.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle